Bouman Inspecties

Trappen en ladders (NEN2484)

Trappen en ladders (NEN2484)

NEN 2484 keuringen – trappen en ladders

NEN 2484 keuringen zijn visuele keuringen van trappen en ladders, welke vallen onder klimmaterieel. Hiervoor is het Besluit Draagbaar Klimmaterieel opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van de welbekende warenwet. Dit besluit is geldig voor zowel bedrijven als particulieren. De NEN 2484 keuringen zijn alleen verplicht voor ondernemingen. Deze norm stelt aanvullende eisen. NEN 2484 keuringen worden daarom uitgevoerd volgens zowel het Besluit Draagbaar Klimmaterieel als de NEN 2484 norm.

Wat wordt er gecontroleerd bij de NEN 2484 keuringen?

NEN 2484 keuringen worden uitgevoerd aan de hand van diverse vastgelegde inspectiepunten voor de trappen en ladders. De trappen en ladders worden gekeurd op diverse eisen die eraan worden gesteld. Zo worden de borginrichting en optreklijnen gecontroleerd, maar er vindt ook een controle plaats op slijtagepunten. De NEN 2484 norm bevat, naast de inspectiepunten, ook een beschrijving van de onderhoudswijze en de gebruikswijze van trappen en ladders. U ontvangt een sluitende aantoonbare administratie na het uitvoeren van een NEN 2484 keuring. Daarnaast krijgt u voor alle goedkeurde trappen en ladders een certificaat.

Sluit zo veel mogelijk risico’s uit

Als werkgever kunt u het best voldoen aan de Arbowetgeving door op de juiste momenten NEN 2484 keuringen uit te laten voeren. U bent verplicht om te zorgen voor een veilig werkveld voor uw medewerkers. De keuringen maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Bedenk u altijd dat het gebruik van veilig materieel niet alles is. In de praktijk vinden er ongevallen plaats door onjuist gebruik van trappen en ladders en een gebrek aan kennis over het juist gebruik ervan. Het is daarom belangrijk om medewerkers van goede instructies te voorzien over het veilig gebruik van de trappen en ladders.

Wilt u NEN 2484 keuringen uit laten voeren?

Werken uw medewerkers met trappen en/of ladders? Dan is het belangrijk om regelmatig NEN 2484 keuringen uit te laten voeren. Hiervoor kunt u altijd goed terecht bij Bouman Inspecties. Wij staan voor u klaar met een zeer complete service. Wilt u een afspraak maken of heeft u interesse in meer informatie of advies over de NEN 2484 keuringen voor trappen en ladders? Neem dan contact met ons op.