Bouman Inspecties

Landbouw-, tuin- en parkmachines (NEN 3140, LTP-keur)

Keuring van landbouw-, park- en tuinmachines volgens de NEN 3140 LTP norm

Het veilig kunnen gebruiken van landbouwmachines en machines die voor parken en tuinen worden gebruikt is erg belangrijk. Een onveilige machine kan immers voor ongelukken met zwaar lichamelijk letsel zorgen. Daarom kunt u bij Bouman Services terecht om deze machines te laten keuren conform de NEN 3140 LTP norm. Deze norm houdt een uitgebreide keuring in die moet voldoen aan de volgende kenmerken:

  • De machine moet visueel worden uitgevoerd
  • De machine moet getest en beproefd worden
  • De keuringen moeten worden geregistreerd
  • De keuring moet kunnen worden aangetoond aan de hand van een rapport
  • De keuring moet het veilig gebruik van de machine garanderen

Bouman Services voert de keuring uiteraard uit conform de voorschriften die de NEN 3140 norm voorschrijft. U weet dus zeker dat na keuring de machine veilig kan worden gebruikt.

Zorg ervoor dat uw machines tijdig worden gekeurd

Landbouwmachines maar ook machines voor de bewerking van parken en  tuinen moeten regelmatig worden gekeurd zodat ze altijd veilig kunnen worden gebruikt. Zorg er als werkgever voor dat de keuring van uw landbouw-, tuin- en parkmachines tijdig gebeurt. Voldoet u niet aan deze voorwaarde en er gebeurt een ongeluk dan bent u aansprakelijk voor de schade die hierdoor is opgelopen. In geval van medische kosten kan dit enorm oplopen, uiteraard nog los van het leed dat het slachtoffer treft. Voorkomen is in dit geval dus zeer zeker aan de orde.

Neem contact op voor een afspraak voor de keuring van uw machines

U kunt bellen met telefoonnummer 06 – 15 11 35 41 om een afspraak te maken voor de keuring van uw machines. Vermeld daarbij om welke machine(s) het gaat zodat de keurmeester weet wat hem te wachten staat. Bouman Services is eveneens bereikbaar via het contactformulier op de website. Maak uw afspraak voor de keuring van uw tuin- en parkmachines of landbouwmachines op tijd, zo voorkomt u een boete of een vervelend ongeval. Heeft u een vraag over het keuren van uw machines? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij geven u graag deskundig advies.