Bouman Inspecties

Elektrische arbeidsmiddelen (NEN3140)

Elektrische arbeidsmiddelen (NEN3140)

NEN 3140 keuringen – elektrische arbeidsmiddelen

NEN 3140 keuringen geven werkgevers zekerheid dat de elektrische arbeidsmiddelen die op de werkvloer worden gebruikt veilig zijn. Onder elektrische arbeidsmiddelen vallen bijvoorbeeld elektrische apparaten, machines en gereedschappen. Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden met deze elektrische arbeidsmiddelen. De NEN 3140 keuringen bieden hierover zekerheid.

Welke eisen worden er gesteld aan de NEN 3140 keuringen?

Uiteraard worden er aan de NEN 3140 keuringen een aantal eisen gesteld. Naast een visuele controle dient er ook een controle uit te worden gevoerd door middel van beproeving of meting. Daarnaast is het bijhouden van een registratie verplicht gesteld en moet het aantoonbaar zijn dat de inspectie van de elektrische arbeidsmiddelen heeft plaatsgevonden. In alle gevallen moet het duidelijk zijn voor de gebruikers van de arbeidsmiddelen dat ze volledig veilig in gebruik zijn. Dit betekent vanzelfsprekend ook dat het verplicht is om de elektrische arbeidsmiddelen met regelmaat te onderwerpen aan een NEN 3140 keuring.

Minimaal vergelijkbare normen zijn toegestaan

De Arbocatalogi hebben de welbekende Arbobeleidsregels vervangen. De huidige Arbocatalogi geven weer op welke wijze er met de veiligheid van (elektrische) arbeidsmiddelen om moet worden gegaan. Er is sprake van een zogenaamd minimaal beschermingsniveau. Hiervoor wordt de NEN 3140 aangehouden als minimum. In de praktijk is het daarmee toegestaan om een andere norm te hanteren, welke minimaal vergelijkbaar is met de NEN 3140 norm.

NEN 3140 keuringen laten uitvoeren

Bouman Inspecties voert de NEN 3140 keuringen vakkundig uit. Deze keuringen van elektrische arbeidsmiddelen worden door ons volgens de NEN 3140 : 2011 norm uitgevoerd. Zo heeft u goede duidelijkheid over de veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen waarmee gewerkt wordt. Wij staan graag voor u klaar. Voor meer informatie, advies of een afspraak voor een NEN 3140 keuring kunt u altijd contact met ons opnemen.